Disseny de la imatge i aplicacions

Museu Torre Balldovina

Disseny d'imatge institucional
Disseny de fullets per institucions
Diseño de folletos para instituciones

La imatge està basada en una nova proposta de logotip que inclou els quatre colors corporatius i la tipografia Helvètica, que, segons el llibre d’estil, marcaran la nova gràfica del museu.