Disseny editorial.

Dissenyem tot tipus de publicació, flyers publicitaris, fulletons, catàlegs, revistes i llibres, transmetent la imatge corporativa de l’empresa o la marca.

Disseny de catàlegs promocionals per empresa